Springbrunnen am Staatstheater, Karlsruhe, am 21.06.2008 um 20:28:44, © Norbert Silberhorn
Springbrunnen am Staatstheater, Karlsruhe, am 21.06.2008 um 20:28:44 [Urheberhinweis & Kontakt]