Springbrunnen am Staatstheater, Karlsruhe, am 21.06.2008 um 20:28:04, © Norbert Silberhorn
Springbrunnen am Staatstheater, Karlsruhe, am 21.06.2008 um 20:28:04 [Urheberhinweis & Kontakt]