Sylvester, Erlangen, am 01.01.2009 um 01:00:40, © Norbert Silberhorn
Sylvester, Erlangen, am 01.01.2009 um 01:00:40 [Urheberhinweis & Kontakt]